7 kwietnia 2016

Dlaczego warto w siebie wierzyć? Czyli jak poczucie własnej wartości wpływa na sukces


Osoby, które są w moim otoczeniu dobrze wiedzą, że jestem osobą, która wierzy w sukces. Oraz w to, że jeśli chce się go osiągnąć - uda się to. A jeśli nie - nie ma sensu nawet próbować. Dlatego dziś postanowiłam ten temat trochę przybliżyć. 


Czym dla mnie jest poczucie własnej wartości? 

Jest to przekonanie o tym, że jestem ważna, że potrafię odnosić sukcesy, a jeśli bardzo czegoś chcę - mogę to zrobić. Mówi mi ono o tym, że mam swoją godność i uczucia, z którymi muszę się liczyć. 

Czym jest poczucie własnej wartości według internetu? 

Poczucie własnej wartości to stan psychiczny powstały na skutek elementarnej, uogólnionej oceny dokonanej na własny temat.
Samoocena to uogólniona postawa w stosunku do samego siebie, która wpływa na nastrój oraz wywiera silny wpływ na pewien zakres zachowań osobistych i społecznych. Podstawą samooceny jest samowiedza, czyli zespół sądów i opinii, które jednostka odnosi do własnej osoby. Te sądy i opinie dotyczą właściwości fizycznych, psychicznych i społecznych.
Według Nathaniela Brandena wyróżnia się sześć filarów samooceny: świadomość, niezależność, prawość, celowość, asertywność oraz samoakceptację.
Psycholodzy wyróżniają dwa rodzaje postaw związanych z samooceną ogólną: samoakceptację i samoodtrącenie.
Samoakceptację określa się jako postawę nacechowaną wiarą, zaufaniem i zdrowym szacunkiem dla samego siebie. Postawa taka sprawia, że jednostka może wykonywać i wykorzystywać swoje możliwości, a także potrafi skorygować swoje zachowanie pod wpływem innych. Osoby, które akceptują siebie, mają pozytywne mniemanie o sobie i dobre samopoczucie.
Przez samoodtrącenie rozumie się postawę wobec siebie łączącą się z przeżywaniem poczucia krzywdypoczucia winy, poczucia niższości albo innych doznań związanych z pretensją i żalem do siebie. Osoba taka nie docenia własnych sukcesów, a przecenia porażki, dąży do poniżenia siebie, czasem wręcz siebie nienawidzi.

Dlaczego warto budować poczucie własnej wartości? 
Jeśli w siebie wierzysz, możesz osiągnąć każdy cel. Według mnie o wiele łatwiej idzie się przez życie z przekonaniem o tym, jacy wartościowi jesteśmy. Jeśli to uczucie jest w nas bardzo mocno zakorzenione - wpływ otoczenia nas ominie. Nie będzie nam przeszkadzać to, że ktoś nas wyśmiewa. Nie będzie nam przeszkadzać jedna porażka. A dlaczego? Dlatego własnie, że wiemy, ile jesteśmy warci oraz wiemy, że kolejny raz będzie lepiej. 

A co ma do tego wiara w siebie? Bardzo dużo, ponieważ bez wiary w siebie nie można mówić o tym, że ma się poczucie własnej wartości. Zaś jeśli w siebie wierzymy - mamy wysokie poczucie własnej wartości. 

W szkole zauważam tendencję do tego, by olać wszystko, nie wierzyć w siebie i nawet nie próbować, bo przecież i tak dostaniesz jedynkę. Nie lubię takiego zachowania. Zastanawia mnie, jak można nawet nie próbować. Przecież, czy masz coś do stracenia? Nie. A do zyskania? Wiele. Do tego nauczyciele bardzo zwracają uwagę na naszą postawę. Jeśli idziesz do odpowiedzi i od razu mówisz, że nic nie umiesz - to po co nauczycielowi ma zależeć? Jeśli pokarzesz, że chcesz i coś tam jednak wiesz, może ci się udać złapać dobrą ocenę. Nauczyciel docenia zaangażowanie. 

A czy wy w siebie wierzycie? 

4 komentarze: